Projecten

 “Ik sta voor een soepel verloop van uw project.” – Anne Betzema (Projectleider)

Ook voor projectbegeleiding en de uitvoering ervan bent u bij DBA.nl aan het juiste adres. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring op het gebied van databases en de bijbehorende werkzaamheden.

Voorbeelden van dergelijke projecten zijn:

 • Migratie naar nieuwe hardware;
 • Toepassing van Oracle VM, Oracle RAC, Oracle Dataguard, Microsoft clustering of DBVisit Standby;
 • Migratie van SQL Server naar Oracle of omgekeerd;
 • Migratie van Oracle9i en Oracle10g naar Oracle11g;
 • Inrichting van operating system en databasemonitoring;
 • Uitwijk- en hostingtrajecten.

 

Projectleiding

Uit de ICT barometer van Ernst & Young blijkt dat slechts 54% van de ICT projecten succesvol wordt afgerond. Dit komt voornamelijk door gebrekkige leiding en begeleiding tijdens een project. Daarom kiezen steeds meer klanten van DBA.nl om projecten gemanaged uit te voeren. Deze klanten kiezen ervoor om ontzorgd te worden door één van onze gecertificeerde projectleiders. Het uitvoeren van een gemanaged project heeft onder andere de volgende voordelen:

 • Single Point Of Contact: één aanspreekpunt dat alles voor de klant regelt, inclusief externe communicatie met derde partijen als bijvoorbeeld applicatieleveranciers;
 • Duidelijke Go\NO-Go afspraken en momenten;
 • Het verzorgen en borgen van de planning;
 • Nauwkeurig bijhouden van de status door gebruik te maken van mijlpalen.

Aanpak en fasering

Een project wordt ter beheersing opgedeeld in meerdere fasen. Deze fasen zijn te onderscheiden in Technische fasen en Managementfasen.

Technische fasen

Deze worden gekenmerkt doordat het gebaseerd is op bepaalde specialistische vaardigheden en producten. Voorbeelden van technische fasen zijn: Inrichting omgeving, veelal op basis van een door een principal consultant opgesteld technisch ontwerp

 • Upgrade databases
 • Migratie databases
 • Configuratie back-up
 • Configuratie monitoring

Management fasen

zijn opdelingen van het project in tijd, met daaraan gekoppeld een Go\No-Go beslissing met betrekking tot de voortgang van het project. Een managementfase kan bestaan uit meerdere technische fases. Voorbeelden van management fasen zijn:

 • Kick-Off
 • Acceptatie fase
 • Productie fase
 • Evaluatie en afsluiting

Planning

Zodra het project gestart is, zal de projectleider de definitieve planning maken. Nadat de planning akkoord is bevonden, zullen we de benodigde resources plannen. DBA.nl draagt zorg voor de inzet van gecertificeerd personeel en betrekt daar waar gewenst als ‘training-on-the-job’ op uw locatie uw eigen medewerkers bij de werkzaamhede

Borging planning

Om vertragingen te voorkomen is het van belang dat de juiste resources beschikbaar zijn op het moment dat ze nodig zijn. Om dit te realiseren zullen we direct na goedkeuring van de planning alle resources voor het gehele traject reserveren. Wanneer tijdens het project een wijziging plaats vindt, dan is het de verantwoordelijkheid van de projectleider om dit met afdeling planning af te stemmen.

Borging continuïteit gedurende de migratie

Het kan voorkomen dat de gereserveerde resources niet meer beschikbaar zijn door onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte). De werkzaamheden zullen dan worden overgedragen aan andere specialisten. Het is daarom van belang dat gedurende een project alle documenten, procedures en wachtwoorden centraal bewaard worden. Het is de verantwoordelijkheid van de projectleider om te controleren of de documenten, procedures en wachtwoorden daadwerkelijk centraal opgeslagen en UP-TO-DATE zijn.

Kwaliteitsborging en controle

Bij DBA.nl stellen wij hoge eisen aan de producten die wij leveren. Daarom voeren we gedurende een project veel tests uit om de kwaliteit te controleren en te waarborgen. Samen met de klant kunnen we onder andere de volgende tests uitvoeren:

 • Stress en loadtest
 • Testen integratie back-up
 • Testen uitwijk (RPO en RTO)
 • Testen uitwijkprocedure
 • Compliance check
 • Restore test

Documentatie

Tijdens de verschillende technische fasen zullen installatie documenten en werkinstructies worden gecreëerd. Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van screen-capturing software. De documenten worden bij het opleveren van het project overgedragen aan de klant.

Evaluatie en afsluiting

Tijdens deze fase zal de uitgevoerde project worden geëvalueerd met de betrokkene partijen. Een evaluatie document wordt daarna naar alle betrokkene partijen gestuurd. Daarna zal het project officieel worden afgesloten. Aansluitend op een project biedt DBA.nl vaak tijdelijk een hogere SLA vorm voor het beheer aan.

Waar kunnen we u mee helpen?

Referenties

Tweede Kamer

Tweede kamer der Staten Generaal, het begeleiden voor het opzetten en migreren naar een nieuw Oracle cluster i.c.m. Data Guard op Oracle hardware met toepassing van Oracle Virtual Machine software en Oracle Enterprise database software.

Waterschap Groot-Salland

Waterschap Groot Salland, migratie van Oracle 10g naar Oracle 11g op een dedicated Oracle Database Appliance platform. Na begeleiding van de pilotfase samen met Oracle heeft de klant besloten een project uit te laten voeren door DBA.nl voor de inrichting en migratie.

Spar

De Spar, begeleiden van een traject waarbij de huidige productie omgeving van Data Guard naar DB-Visit is overgezet met als voordeel dat de klant nu geen Oracle Enterprise licenties hoeft aan te schaffen maar Oracle Standard One.

VUMC

VUMC, project voor het herschrijven van applicaties met toepassing van APEX en Forms. De rol van projectleider hield voornamelijk monitoren van de voortgang en de wensen en eisen in. Daarnaast het verzorgen van duidelijke communicatie tussen testgroep bij de klant en de ontwikkelaar.

Vesting Finance

Vesting Finance, begeleiden van een traject waarbij de huidige productie omgeving van Data Guard naar DB-Visit is overgezet met als voordeel dat de klant nu geen Oracle Enterprise licenties hoeft aan te schaffen maar Oracle standard one.

Provincie Friesland

Provincie Fryslân, het begeleiden van een traject waarbij er drie RAC Clusters gemigreerd zijn naar nieuwe hardware inclusief een upgrade naar Oracle 11g (inclusief installatie OS en Monitoring).