Haal alles uit uw database software

met dba.nl

Nieuw PatchSet beleid Oracle

Vanuit de markt krijgt DBA.nl steeds vaker de vraag hoe om te gaan met het nieuwe patchset beleid van Oracle. Onderstaande beschrijft zo goed mogelijk deze veranderingen en hoe hiermee om te gaan.

Lees meer

Oracle Database 12c

Inmiddels alweer een aantal jaren geleden heeft Oracle de meest recente versie van z’n RDBMS software uitgebracht; 12c. Eind 2016 heeft release 12.2 het licht gezien en zit de eerstvolgende patchset 12.2.0.2 (ook bekend als Oracle Database 18, maar daarover later meer) eraan te komen. Tijd voor een korte update over de meest in het oog springende features van deze versie en een vooruitblik naar wat er gaat veranderen m.b.t. de naamgeving van dit product.

Lees meer

Automatic Storage Management (ASM)

ASM werd in 2007 geïntroduceerd door Oracle met de release van Oracle 10gR1. Tot die tijd werd je geacht OCFS (Oracle Cluster File System) als clusterfilesysteem in te zetten in bijvoorbeeld een RAC Cluster.

Lees meer

Oracle Database Enterprise versus Standard Edition 2

De Oracle Database software is er zoals bekend in meerdere varianten. In de praktijk zijn er daarvan voor produktie on-premise gebruik twee echt relevant. De meest uitgebreide van deze twee wordt Enterprise Edition genoemd en is, zoals de naam al suggereert, gericht op het voldoen aan de meest uitgebreide eisen. De andere variant heet Standard Edition 2 en is de opvolger van de oude Standard Edition (One). Deze is bedoeld voor wie de extra features van Enterprise Edition niet nodig heeft en daarnaast ook geen noodzaak heeft voor het gebruik van servers met meer dan twee CPU-sockets.

Lees meer

Periodiek onderhoud door DBA.nl

“Als de ragebol rust, werkt de spin”. Misschien had u nog nooit van deze uitdrukking gehoord maar hij is treffend voor een essentieel onderdeel van de dagelijkse taken van de DBA’s van DBA.nl. De uitdrukking betekent dat zonder onderhoud al gauw verval zal volgen. Dit...

Lees meer

Oracle Linux

Linux behoeft eigenlijk geen introductie meer. Voornamelijk gepopulariseerd als webserver voor Internet-sites heeft dit Operating System sinds het verschijnen van Red Hat Enterprise Linux, 17 jaar geleden, bij veel organisaties ook intern een plaats gevonden. Sinds...

Lees meer

Oracle Database 12.2 en verlenging ondersteuning voor 11.2

Begin februari 2007 heeft Oracle een paar belangrijke data gepubliceerd op haar Support-site. Indien u toegang heeft tot My Oracle Support kunnen de details worden ingezien onder Document Id 742060.1 (“Release Schedule of Current Database Releases”). In dit schrijven willen we u graag de belangrijkste punten aangeven.

Lees meer

Ook uw omgeving pro-actief laten controleren?

SQL Server Healthcheck

Partners

DBvisit Gold Partner
MS Silver Partner
Specialized Database performance and tuning
DBA vacatures